Friday, June 8, 2012

I'm Jay

Stop Book Piracy!Naglakad ako sa klase. At--sa mga sandaling iyon na ang klase ay buhay sa tawanan at daldalan, ay biglang nanahimik.

Tahimik.


Lahat nakatingin sa akin.


Nakayuko akong naglakad papunta sa upuan ko, nakatingin sa sariling paa.


"Please, introduce yourself," sabi ni teacher.


"I'm Jay Calicdan. Nice to meet you all!"


Agad akong umupo, walang imik... habang nakatingin ang iba sa akin.


- - - - -


Dominant handwriting: Right hand

First name: Jay
Suriname: Calicdan
Green
Birthday: I don't know... Thursday
Zodiac (Animal): Rooster
Zodiac sign: Capricorn

Birthplace: San Miguel, Tarlac

Hometown: Camp Aquino San Miguel, Tarlac
Cellphone: 0936--(SKIP!!!)
E-mail: jay.calicdan@yahoo.com

Nationality: Filipino
Country: Philippines
Language: Tagalog

JayDialect: Iloco, Pampango
Foreign: English

Occupation: Student/Part-time Writer

School: Tarlac State University
Time period: 2013 to present
College: College of Arts and Social Sciences
Course: A.B.--(SKIP!!!)

Punchline: "Ang lalakeng may ganda't kaguwapuhang mas makintab pa sa ginto, mas makinang pa sa tanso. Isang kayamanang maaari nang ibaon sa lupa, kasama ang mga kayamanan ni Yamashita! Iyon na!"

Favorite quotation:

"Life is like a wheel. Sometimes you're up, sometimes you're down... and sometimes, we need to vulcanize!"
"Ang lalakeng takot sa paputok subalit mahilig magpaputok."

That's all, thank you! ^_^

- - - - -

Uwian na.

Electric Sunset
Nanatili akong nakaupo sa aking puwesto at hinayaang lumabas ang ibang kaklase nang bigla siyang lumapit sa akin.

Nagpakilala siya at ngumiti.

"Hanggang sa muli, Jay," pagpapaalam niya.

"Hanggang sa muli!" sabi ko.

Iniwan niya akong nag-iisa sa loob ng klase.

Bumalik ang kapayapaan habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa bintana.