Saturday, October 12, 2013

Nalilito

Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Palagi na siyang nasa isip ko. Siya ang dahilan kung bakit naging mabuti ang bastos kong pakikitungo sa kanya. Nagbago ang lahat nang dahil sa sinabi niyang nagbigay kalituhan sa isip ko ngayon.

Mahal niya raw ako. Pero may mahal akong iba.

Nalilito ako.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Follow us on FeedBurner
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^