Friday, June 8, 2012

Privacy

Ang blog site na ito ay bukas para sa lahat subalit hindi maaaring gamitin ng sinumang indibidwal ang pangalan ng may-ari at ang buo o anumang bahagi ng blog site na ito sa anumang ipinagbabawal o ilegal na paraan para sa kapakanan ng ibang indibidwal, sa may-ari, at sa buong blog site na ito.