Friday, June 8, 2012

Terms

Ang Jay's Quirky World blog ay isang personal blog site. Hindi ito ginawa upang gamitin ng sinuman para gumawa, magbenta, maghanap at mag-promote ng anumang modus operandi at iba pang masasamang-loob na sa tingin ng may-ari ay ipinagbabawal.

Ang blog site na ito ay bukas lamang para sa mga indibidwal na may edad na labing tatlong (13) taong gulang pataas.

Anumang mga technical irregularities sa paggamit ng blog site na ito (tulad ng loss of data) mula sa anumang mga devices, browser, at internet connection ay hindi pananagutan ng blog site na ito. Ang blog site na ito ay idineklara ng Google bilang secured at ligtas sa anumang mga computer viruses.

Ang mga nilalaman ng mga website at links na makikita sa blog site na ito na may mga sariling pananaw at opinyon ng ibang indibidwal -- na hindi pag-aari o pinapagana ng blog site na ito -- ay pananagutan at sakop ng kanilang mga owner.

Pinapayuhan din ang lahat na magbasa ng may pag-iingat.
Share: