Saturday, November 30, 2013

Ang Paborito Kong Prutas

Ang paborto kong prutas.
Ibig kong ipakilala sa inyo ang paborito kong prutas.
Ito ay nakabitin sa isang barako at tigasin na katawan.
At marami kang mapagpipilian.

Ito ay mahaba, kulay dilaw, at paminsan kulay berde kapag di pa hinog.
Madalang lang makakita ng mamula-mula.
Mayroong tuwid at madalas ang baluktot.
Sa hugis pa lang, siguradong natatakam ka na.

Makinis, malambot, at madulas, maging sa panlabas nitong anyo.
Lalung-lalo na pati na rin sa panloob.
Paborito ito ng mga babae, gayon din sa mga lalaki.
Tiyak na kapag nakita mo, ika'y matatakam.

Alam kong sabik na sabik kang tikman ito,
Dahil sa kaakit-akit at mapagtukso nitong anyo.
At upang matikman ito,
Kailangang gumawa muna ng paraan.

Sa pagtikim nito, dahan-dahang itong hawakan.
Huwag kang mag-alala, madali lang itong buksan.
Di tulad ng iba, kailangan mo pang masaktan.
Sa pagbukas ng paborito kong prutas, ay hindi ka pahihirapan o sasaktan.

Dali-dali lang i-akyat ang mga sabik na daliri sa dulo nito,
At saka ibaba nang dahan-dahan ang dilaw nitong balot.
Mabubulaga ka sa unang pagkakataon at mamamangha sa mapagtukso nitong itsura.
Dahil sa mga sandaling iyon, matitikman mo na ang paborito kong prutas.

Maaari mo itong kamayin at isubo nang buo,
Puwede ring kagatin at namnamin nang dahan-dahan at buong puso.
Ngunit huwag na huwag mo lang sasakmalin.
Dahan-dahan lamang sa pag-kain, baka ika'y mabulunan.

At pagdating sa huli, doon mo matitikman,
Ang pagsabog, kasukdulan at abot-langit nitong sarap.
Tanging kay-buti ito sa iyong pangangatawan,
Na di tulad at wala sa ibang prutas.

Isa lang naman ang kanyang layunin.
Para sa mga gustong tumikim sa kanya.
Gusto niyang magbigay ng kaligayahan, kasama ang kanyang lakas.
Upang magkaroon ng sustansya, at malusog na buhay.

Ito ang paborito kong prutas.
Siya lang ang nagpapaligaya sa akin.
Kahit maghanap ka man ng puno dito sa ating mundo,
Saging lang ang may puso, SAGING LANG ANG MAY PUSO!

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^