Saturday, December 21, 2013

Mr. Exotic Beauty: Isang Pasasalamat

Yes, Mr. Exotic Beauty is no other than me!!! Thank you! Thank you!

Mr. Exotic Beauty

Mr. Exotic Beauty. Pasensya na sa correction.

Hindi ko akalaing makatatanggap ako ng ganitong uri ng parangal kaya naman nagpapasalamat ako sa buong puwersa ng CASS 3-B Psychology 2013! Isang patunay lamang ito na kahit sa kasuluk-sulukan ng sangsikolohista ay mayroong natatanging ganda ang section B na aming maipagmamalaki na kailangan lamang ma-discover.

Pero maiba tayo, pansin ko, lahat ng Mr. CASS ng buong kolehiyo ay produkto lagi ng CASS 3-B Psychology. Sa pagtanggap ko ng sertipikong ito e doon lang ako nagkamalay at napansin ang ilang ganda na ayaw ilabas upang idiskubre pa. Sayang nga eh.

Kaya naman, maipagmamalaki kong naging parte din ako ng 3-B Psychology. Salamat sa lahat. Mabuhay ang ating kagandahan! Award!

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^