Friday, May 30, 2014

Long lost best friend

1
Masaya akong nagkita tayong muli.
Sa tingin ko’y ganoon ka rin.
Nagkaroon ako ng kasabikan sa presensya mo,
Sa pamamagitan ng matatamis kong ngiti para sa iyo.

2
Nanumbalik ang mga masasayang alaalang panandalian nating sinariwa,
Gayon din ang muling pagtibok ng puso ko para sa iyo.
Hindi ko maikakailang mahal pa rin kita,
Dahil nakikita ko ito sa magaganda mong mata na sa aki’y nakatitig.

3
Limang taon tayong nagkawalay sa isa’t isa,
Gayunpaman, wala pa ring nagbabago sa ating dalawa.
Natuwa ako dahil nalaman kong ako pa rin ang laman ng puso mo,
At nakaramdam ako ng saya at pag-asang tayo’y magmahalang muli.

4
Nasa ganoon tayong kasiyahan nang dumating silang dalawa,
Lumapit sa iyo ang isang bata at nagbigay ng halik sa iyong pisngi.
Tuluyan na nga akong nadismaya at nadurog ang puso ko sa sakit,
Sa sinabi sa iyo ng bata na nagpagimbal at nagpaguho ng mundo ko…

5
“Mama, nandito na kami ni papa…”
Ipinakilala mo sila sa akin at ako’y nakipagkamay.
Nakita ko ang paghalik niya sa iyong labi,
Saka mo sinabing “Siya ang asawa ko.”

6
Masaya ako para sa inyo,
Dahil nakikita kong masaya ka para sa kanya.
Mapapanatag na ang loob ko dahil hindi ka na masasaktan,
Dahil ang napangasawa mo ay ang ‘long lost best friend ko’

- - - - -

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^