Sunday, November 9, 2014

Autumn Tale

May isang napakaguwapong bata sa ospital na may gulang na tatlong taon. Naroon siya kasama ang kanyang tatay sa labas ng nursery room kung saan, tanaw nila ang dalawang sanggol na babae na bagong silang. Nasa kaliwa nito ay ang sanggol na babae na kanyang kapatid na ipinakita sa kanya ng kanyang tatay matapos siyang buhatin para ito'y matanaw.

"Anak, tignan mo ang maliit mong ate. Ang ganda niya diba?" masayang sinabi ng tatay sa anak na lalake.

"Hayun oh, tignan mo," turo ng tatay sa panibagong miyembro ng kanilang pamilya. "Ang ganda niya diba?" saka ito napatawa at ibinaba muna ang anak nitong lalake.

"Sandali lang ha, dito ka muna. Kukunin ko muna yung kamera para makunan natin siya ng litrato ha."

Ibinaba niya ang anak na lalake at naiwang mag-isa sa labas ng nurcery room.

Nagkataong lumabas noon ang nurse at naiwang bukas ang pinto kaya malayang nakapasok ang batang lalake sa loob ng nursery room. Walang ibang taong nakapansin sa kanyang pagpasok kaya wala nino man sa kanya ang nagpigil.

Naglakad siya at nilapitan ang dalawang sanggol na bagong silang. Pumagitan siya sa dalawang sanggol na babae saka nakita ang name card nitong nakasabit sa gilid ng maliit na crib. Lumapit siya sa crib ng kanyang kapatid na babae at kinuha ang name card nito, gayon din ang name card ng isa pang sanggol.

Pareho na niya itong hawak--nang ilaglag niya ang isa sa mga ito, at isa pa... hanggang sa dumating ang nurse saka pinulot ang nalaglag na name card. Nakita ito ng nurse kaya ibinalik niya ang name card... sa kabilang sanggol... at ang isa naman ay sa kabila nito... saka niya inilabas ang batang lalake at ibinigay sa kanyang tatay na agad siyang kinuha.

Dala niya ang kamera pero hindi na niya naituloy pa ang pagkunan nito ng litrato dahil sa sobrang tuwa. Ang batang lalake, nakatingin sa kapatid niyang babae. Napakainosente, at napakapayapa.

Wala siyang nalalaman, walang alam ang nurse. Wala ring alam ang magulang ng isa pang sanggol at mas lalong walang alam ang kanyang tatay na bumubuhat sa kanya na nagpalit ng name card ang dalawang sanggol.

Ang batang lalake, hindi na niya tinanggal ang paningin nito sa kapatid niyang babae hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin habang lumalayo sa nursery room.

- - - - -

*Galing sa 16 Chapter mini-series na 'Autumn Tale'

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^