Wednesday, March 18, 2015

Bakante

ako'y napahinto
sa pagsusulat
nang may isang bagay
na napansin

kaharap ko ang
isang bukas
na bintanang
ubod ng dilim

nabalot ako ng kaba
na sinundan ng
pagtayo ng balahibo
sa takot

isang imahe ng lalake
ang nagpakita mula
sa dilim
na aki'y ikinagulat

mga paa'y nakaere't
mata'y naglalakihan
patay ang balat
duguan ang katawan

hinawi ko ang kurtina
at nagtago sa
kapal ng kumot
hanggang makatulog


ibig kong sumigaw

ngunit malalim na ang gabi
nasilayan ko sa dilim
nasa sulok siya ng silid


at sa huli, lamig

ang aking nadarama
'pagkat kanyang
mga bisig ay
mahigpit na nakayakap...


sa akin...

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^