Tuesday, March 24, 2015

World Camp 2012

Hapon.
Abala ako sa paglilinis ng ilang mga photo album sa kuwarto nang mapansin ko ang isang litrato na kinunan pa taong 2012. Bigla kong naalala ang ilang mga kaibigang kabilang rito na walang kasiguraduhang magpapakita pa ng pagmumukha sa'yo balang araw... sana dumating nga ang panahong iyon. Hindi naman sa umaasa kundi sa ibang dahilang napamahal rin ako sa kanila... lalo na kay Byeong Uk na pare-pareho naming pinag-aagawan ng mga kaibigan kong babae at sa iba pa na mapangahas na umaaligid sa kanya.

IYFph GNC 2012

Napailing na lang ako, habang kitang-kita sa mga mukha nila ang saya, kasunod ang ilang mga musikang nagpapasariwa ng mga sandaling iyon...

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^