Monday, April 6, 2015

Ingay

Ingay ng mga tao,
Ingay ng mga sasakyan,
Ingay ng mga ibon,
Ingay ng mga dahong iniihip ng hangin,

Huminto ka't gisingin ang sensibilidad!
Pakinggan ang ingay sa iyong paligid.
Masakit man sa pandinig o hindi,
Isa itong biyaya ng Panginoon.

Biyaya ng Panginoon,
Na sa iyo'y umiibig at bumubulong
Ng pagpapala.
Pakinggan mo ang ingay...

... ng iyong pusong
Walang sawang tumitibok.
At nananatiling buhay
Upang ang ingay sa paligid,

Ay patuloy mong mapakinggan.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^