Wednesday, May 27, 2015

Haiku

Dahil sa pagbabasa ng ilang mga blog habang walang magawa sa buhay (maliban sa pagpapakabaliw), ito na ang Jay's version ng Haraiku ni Kuya Aris, para sa mga estupidyanteng nasa kolehiyo tulad ko.


PAGTATAKA

Bakit gano'on,
Nagrereview ka naman,
bagsak ka pa rin?

- - - - -

TAMAD

Bagsak nang bagsak.
Puro pre-requisite
kaya naiiwan.

- - - - -

MAKATI

Ipinag-aral
at nagtapos:
Ang sukli ay instant apo.

- - - - -

MAYABANG

Grado'y puro uno.
Cum-laude: pero
bagsak sa board exam.

- - - - -

DEMONYO

Edukado at
marangya ang buhay.
Ngunit walang puso.

- - - - -

Tanong: Ngayon, alin ka sa lima?

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^