Saturday, May 16, 2015

Magpie

Putak nang putak
batang duwag
matapang ka't nasa pugad

- - - - -

"Huwag kang magsasalita ng mga patamang hindi makalkyula ng pinapatamaan, kung ayaw mong matamaan at makatikim sa kanya ng mga salitang hindi mo kayang ma-estima."

-jay calicdan

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^