Monday, August 17, 2015

Maganda

Nakaupo ako sa pathway ng TSU.

At sa kisame ng silong ng pathway ay naroon ang isang digital clock na may oras na alas cuatro y siete ng hapon.

Sa kabilang upuan ng pathway ay naroon ang kaibigan kong si Reymark, matalim ang tingin sa akin na parang ibig niyang makipagbugbugan sa akin sa hindi malamang dahilan.

Nagpatuloy ako sa pagmumuni-muni, pinapatay ang oras na nakaupo doon magdamagan, habang dinadaanan ng ibang mga estudyante. Pansin kong panay ang tingin sa akin ng ibang estudyante lalo na ng mga babae.

Sa kadahilanang hindi yata natiis ni Reymark ay lumapit siya sa akin saka umupo sa aking tabi. Alam ko na ang pakay niya: ang magtanong.

At tulad ng una kong inaasahan, ito ang kanyang itinanong.

"Ang daming babaeng tumitingin sa iyo! Bakit hindi mo pinapansin, ang gaganda nila!"

"Bakit?" tanong ko.

"Hindi mo ba inisip na baka ikaw ang tipo nila?" nagpatuloy siya nang hindi ako nagsalita. "Ang daming magagandang babae dito sa TSU! Ang ipinagtatakahan ko lang ay bakit wala kang nililigawan sa kanila. Ang gaganda nila eh."

Tumingin ako sa kanya.

"Ano?! Bakit wala kang nililigawang magandang babae dito?"

"Dahil... mas maganda pa ako sa kanilang lahat."

Natahimik si Reymark sa narinig.

2 comments:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^