Monday, October 26, 2015

Baril

"Bilang isang guwardiya ng eskuwelahan, bakit wala kayong baril?"

Natigilan si Kuya Guard sa tanong ko.

"Eskuwelahan ito. Patalim nga, ipinagbabawal dito, baril pa kaya?!"

"Pero guwardya kayo, at hindi estudyante," sumipsip ako ng paborito kong Vanilla Milk. "Sa inyo nakasalalay ang kaligtasan ng buong eskuwelahan sakaling pagtangkain ito ng mga armadong bandido. Wala po ba talaga kayong baril?"

"Meron."

"Nasaan?"

"Dala ko, at hindi mo maaaring makita. Nakakatakot. Delikado. Nandito tayo sa eskuwelahan kung naaalala mo."

"Kuya, nakakita na ako ng baril. Nakita ko na yung baril ni daddy kong sundalo. Nahawakan ko pa nga eh tapos mabigat."

Natawa si Kuya Guard, "Wala ka pala sa baril ko eh. Yung baril ko, matigas at malaki! Maitim tapos malakas magpaputok ng kulay puti! Masarap pang hawakan! Nahawakan na rin ng misis ko at ilang beses ko na ring ipinutok sa kanya!" saka siya humalakhak.

Naipinta sa mukha ko ang pagkabigla.

"Napatay mo yung misis mo?! Nasaan na yung baril mo?"

"Hindi ko siya napatay pero nasa akin pa rin ang baril ko."

"N-nasaan?"

"Nakatago," bahagya siyang napangiti, at hinaplos-haplos ang kanyang nakabukol, "Heto o, nakabakat na," saka niya ako kinindatan.

2 comments:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^