Wednesday, October 28, 2015

Pechay

Katatapos ko lang magsimba.

Tulad ng nakagawian, pumwesto ako sa pinakadulo ng jeepney na malapit sa labasan. Nakita ko si magandang dalaga na maraming bitbit na pinamili mula sa palengke at saktong umupo sa kabilang upuan na nakatapat sa akin.

Nakita ko ang kanyang pinamili: malamang tilapya, sariwang tahong, jumbo hotdogs (note: with cheese!) mahahabang talong, malalaking itlog (note: paborito ko yung dala ni magandang dalaga, native eggs!), isang kilong mani, nakabukakang bulaklak ng kalabasa, butil ng munggo, dalawang matabang papaya, gatas na gata, dalawang buko't upo, at rolyo ng mga urmot (tawag ko roon ay pinabilog na berdeng bulbul na binabagoongan na may kamatis).

Muli na namang lumikot ang isip ko dahil sa pagbibigay nito ng ibang imahe. Mga kakaibang imahe na nakalutang sa aking isip na nagpapahindig sa aking ipinagmamalaki.

Sa isang banda, natawag ng pansin ko ang isang supot na nakakalong sa kanyang hita. Sakto ang puwesto nito na nakagitna sa kanya. Pero nang mag-aabot na siya ng bayad ay hindi sinasadyang nasilayan ko ang kanyang pechay. Naibuklat ito nang hindi sinasadya at nailantad ang nakasupot niyang pechay na sumambulat sa sahig matapos nitong dumulas mula sa kanyang hita.

At nang dahil sa nakita, natapon sa bibig ko ang naipong Vanilla Milk na aking sinisipsip matapos mapa-ubo, at tumalsik ang kulay puting gatas sa ibabaw ng sariwa at luntian niyang pechay.

2 comments:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^