Thursday, November 19, 2015

Ganti

Pinagkaisahan ako ng lahat. Hindi sila nahabag sa bawat pagmamakaawa't pakiusap ko. Hirap na hirap ako noong panahong iyon hanggang sa bumigay ako sa huli. Walang kapagapag-asa, walang kakampi, at walang kapatawaran. At ngayong hindi sila makapalag habang hawak ko na ang kanilang mga ulo, hmmm... sa akin na ngayon nakadepende kung mabubuhay sila sa pangalawang kamatayan o unti-unti ko mung patitikman ng matinding pasakit hanggang sila ay mamatay.

Alin kaya sa dalawang nabanggit ang magandang gawin?

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^