Thursday, December 31, 2015

45

Kasalukuyan akong nakaupo sa isang sulok sa isang sikat na fastfood chain nang may dumating na isang babae.

Hindi ko siya kilala pero binati ko siya ng 'Hi!' formally and gently. Halatang ako ang kanyang pakay sa paglapit niyang iyon.

"Hi mo mukha mo!" bulyaw niya sa akin saka niya isinaboy sa mukha ko ang kahahaing hot coffee sa mukha ko.

Natahimik ang mga customer sa paghiyaw ko sa hapdi ng init ng kape gayon din ang pagdating ng asawa ko pagkatapos niyang mag-CR na inaasahan kong magtatanggol sa akin laban sa babaeng lumapastangan sa akin habang nasa publiko.

"HOW DARE YOU???!!!" bulyaw ko sa babae. "Nakita mo ang ginawa ng bruhang iyan?!" lumapit ako sa asawa kong nananahimik.

"So, there you are, honey," sabi ng babae.

Napatingin ako sa asawa ko, " 'Honey?' T-teka nga muna. Anong ibig sabihin nito?!"

"Love, let me explain. I'm sorry. Number two ka lang, at siya ang tunay kong asawa..."

Putaragis. Hindi ko 'to inaasahan.

Para akong sinampal saka iminudmod sa putikan.

I felt like a big mess.

Hindi ako nagdalawang-isip na paliguan sila ng bala ng 45 caliber automatic.

Napangiti ako at lumabas sa fasfood chain na lapnos ang mukha sa hot coffee habang hatak ko ang tingin ng lahat.

At sa mga sandaling iyon, napabulong ako sa sarili ng 'tagumpay!'

Iyon na ang kanyang katapusan sa kanyang mga kalokohan.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^