Thursday, December 24, 2015

Nightmare Before Christmas

Gabi.

"Namamasko po!"

Lumapit ang batang lalake sa isang bahay na pinalamutian ng iba't ibang kulay ng ilawan at parol. Lubos na namangha ang gusgusing paslit habang hawak nito ang isang lipon ng pinatag na tansan.

Walang sumagot.

Sa halip na tao, kahol ng galit na aso ang narinig nito na siyang nagpasindak sa bata, kasabay pa nito ang paglitaw ng isang matandang lalake na biglang dumungaw sa bintana mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakatigin ito sa bata, nanlilisik.

Kumanta ang bata ng 'Ang Pasko ay Sumapit' subalit huminto ito nang sumigaw ang matanda ng 'Patawad!!!' kasabay ng pagsara nito ng bintana.

Huminto ang pagkahol ng aso.

Katahimikan.

"Patawad nga sabi eh!" muling lumabas ang matandang lalake sa gate. "Lumayas ka na, layas!!!"

"Maligayang pasko po! Kahit piso lang po."

"At kahit beinchingkong bulok, wala akong maibibigay sa iyo!"

Nanatili lang ang bata.

"Ayaw mo talagang umalis ha. Sige, ipapahabol kita sa aso ko!"

At walanganu-ano'y humaripas ng takbo ang bata matapos makita ang isang malaking Doberman. Pinakawalan ito ng matanda saka ipinahabol ang bata. Sa kasamaang palad, nahabol ito ng galit na aso at pinagsawaang kagatin ang iba't ibang parte ng katawan ng bata nang ma-corner ito sa isang madilim na kanto.

Tumilapon ang lipon ng pinatag na tansan ng bata sa malayo habang balot ito ng masaganang dugo. Dinampot ito ng isa pang bata habang pinapanood nito ang paglapa ng aso sa kalunos-lunos na batang biktima.

"Kuya, hinahanap ka na ni mama..."

- - - - -

Nagkasunduan ang mga magulang ng biktima at ang amo ng aso sa pulisya. Agad ipinagamot ng amo ng aso ang bata sa isang mamahaling ospital at umabot ito ng limang araw bago sumapit ang araw ng pasko. At nang sumapit ang bisperas ng pasko, ubos ang pera ng amo ng aso na siyang nagbalikat sa lahat ng gastos sa ospital, nadamay pati ang pera para sa noche buena.

Tumunog ang malaking dambana ng lumang simbahan nang sumapit na ang hatinggabi, senyales ito na pasko na. Doon naisipan ng amo ng aso na matulog na lang habang naririnig ang mga pagbati at himig ng pasko sa mga kapit-bahay.

Sayang ang lahat. Hindi na sana niya ipinahabol sa kanyang aso ang bata. Sayang...

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^