Wednesday, March 25, 2015

I support Filipino Authors

I support Filipino Authors. Stop book piracy!

I Support Filipino Authors Stop Book Piracy

Please, let us support our Filipino authors by buying their original books and stop producing electronic books and downloading e-books. Let's support Filipino Authors. Stop book piracy!

Tuesday, March 24, 2015

World Camp 2012

Hapon.
Abala ako sa paglilinis ng ilang mga photo album sa kuwarto nang mapansin ko ang isang litrato na kinunan pa taong 2012. Bigla kong naalala ang ilang mga kaibigang kabilang rito na walang kasiguraduhang magpapakita pa ng pagmumukha sa'yo balang araw... sana dumating nga ang panahong iyon. Hindi naman sa umaasa kundi sa ibang dahilang napamahal rin ako sa kanila... lalo na kay Byeong Uk na pare-pareho naming pinag-aagawan ng mga kaibigan kong babae at sa iba pa na mapangahas na umaaligid sa kanya.

IYFph GNC 2012

Napailing na lang ako, habang kitang-kita sa mga mukha nila ang saya, kasunod ang ilang mga musikang nagpapasariwa ng mga sandaling iyon...

Wednesday, March 18, 2015

Bakante

ako'y napahinto
sa pagsusulat
nang may isang bagay
na napansin

kaharap ko ang
isang bukas
na bintanang
ubod ng dilim

nabalot ako ng kaba
na sinundan ng
pagtayo ng balahibo
sa takot

isang imahe ng lalake
ang nagpakita mula
sa dilim
na aki'y ikinagulat

mga paa'y nakaere't
mata'y naglalakihan
patay ang balat
duguan ang katawan

hinawi ko ang kurtina
at nagtago sa
kapal ng kumot
hanggang makatulog


ibig kong sumigaw

ngunit malalim na ang gabi
nasilayan ko sa dilim
nasa sulok siya ng silid


at sa huli, lamig

ang aking nadarama
'pagkat kanyang
mga bisig ay
mahigpit na nakayakap...


sa akin...

Tuesday, March 17, 2015

High blood

"High blood po ako," sabi ng isang trabahador pagpasok niya sa clinic.

Agad ko siyang kinuhanan ng blood pressure pero wala akong ma-detect. Malagkit lang ang tingin niya sa akin habang pigil ang hininga nito.

Ipinagpahinga ko siya nang sandali at muling kinuhanan ng blood pressure.

Wala pa rin.

Weird. Sa buong buhay ko, siya ang unang kaso na hindi ko makuhanan ng blood pressure.

Nakatingin lang siya sa akin. Malagkit. Hindi ako makakilos ng maayos lalo na't kaming dalawa lang sa buong kuwarto ang magkasama. Nagpatuloy muli ako sa pagkuha ng blood pressure niya pero wala talaga.

"Brad, usapang lalake lang. Kung bading ka at may gusto ka sa akin, pwes, maawa ka dahil may asawa't anak ako."

Wala siyang reaksyon. Makahulugan pa rin yung tingin niya. Parang walang pakiramdam.

"Isa pa, mukhang maayos na ang lagay mo. Magpahinga ka na lang muna bago magtrabaho."

Nagkataong bumukas ang pinto at pumasok si Carl. Lumabas naman si Paolo, ang kinukuhanan ko ng blood pressure, na hindi man lang nagpaalam.

"Good morning!" bati niya. "Ang aga mo yatang dumating."

"Syempre, sayang yung oras eh."

"Oo nga pala, alam mo na yung balita?" ibinaba ni Carl ang bitbit nitong bag at umupo sa harapan ng lamesa ko.

"Ano yun?" napakunot ako ng noo.

"Kung bakit hindi na pumapasok si Kupal?"

Nagtaka ako. Nalito ako. Kinabahan ako. "Bakit?"

"Isang linggo na siyang patay dahil sa high blood. Bukas na yung libing. Kupal talaga siya!"

Natahimik ako. Natulala, hanggang sa mapuna ako ni Carl. "Bakit? Napa'no ka?"

Hindi ako sumagot. Nakaramdam ako ng kaba at takot. Malamig ng mga sandaling iyon sa buong clinic na siyang dumagdag pa sa pagtaas ng balahibo ko. Nangingilabot ako sa nangyayaring hindi ko maintindihan.

"Nagpacheck-up ng blood pressure si Kupal na Paolo sa akin kanina lang."

Natahimik kaming dalawa ni Carl.