Monday, March 28, 2016

Pangarap

Ako ay lumipad sa kalawakan ng pangarap. Mga pangarap na minsan ko nang hiniling na matupad at maabot. Tulad ng mga bituin sa kalangitan.

Pangarap ko sana na ang langit at lupa ay magtagpo ng sa gayon, ang langit ay abot-kamay na lamang sa lupa.

Masarap sanang mangarap kung ganoon kadaling abutin ang pag-ibig mo pero mayroong reyalidad na agad lumamon sa akin.

Langit ka. Lupa ako. Tulad nito, malabo na tayong magtagpo.

Kunsabagay, hindi masamang mangarap.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^