Sunday, May 8, 2016

Chocolate

"Mag-isip ka ng nakakatawa," sabi ng isang lalake sa kanyang kaibigan. "Dali!!!"

Martes. Rush hour. Maganda ang umaga.

Agad bumiyahe ang jeepney kung saan ako nakasakay. Nadatnan ko ang dalawang lalakeng naghahagikgikan pag-upo ko sa masikip na puwesto. Katapat ko lang sila kaya nasusubaybayan ko kung ano man ang monkey agenda nila.

"Tangina mo naman, pre. Wala akong maisip!" pero tumawa na ito nang tumawa. Wala siyang pakialam sa pagtalsik ng sariling laway. Kita pa pati ngalangala.

Hindi ko sila pinansin. Pero napansin ko palang estudyante sila ng College of Computer Studies (sa College of Arts and Social Science ako). At dahil hindi ako nag-almusal, bumili ako ng paborito kong chocolate milk at Koala March sa 7 Eleven, sa tapat ng Camp Aquino. Kumain ako habang bumibiyahe.

Nagpatuloy sila sa paghalakhak hanggang sa nahinto ito sa pagsakay ng isang magandang dalaga, sa may parte ng Barangay Paraiso, na pumagitan sa kanilang dalawa. Nursing student. Nagkindatan pa ang dalawang gago sabay ngiti. Suwerte nila, may tumabi sa kanila na magandang chikas!

Napahinto naman ako nang maglabas itong si magandang chika na isang bote ng Vita Milk. Isa sa mga pinakapaborito kong inumin! Pansin kong tumingin ang lahat ng pasahero sa kanya kung paano siya uminom. Napakasexy... and hot! And take note ha, binuksan niya ang tansan ng bote gamit ang sariling ngipin! Medyo nangilo ako sa ginawa niya at naastigan lalo na't ininom ito ng isang tunggan lang. Parang pagtungga lang ng isang bote ng Red Horse.

Wow!

Napainom ako ng chocolate milk. Natulala ako sa ganda ni chikas. Nakatingin ang lahat sa kanya lalo na ang dalawang lalake na nagpapalaman sa puwesto niya.

Bigla na lang naligaw ang paningin sa hawak niyang bote. Bumaligtad ito at doon natapon ang medyo masagana nitong gatas. Gatas na hindi ko alam kung gatas ba talaga ang tingin ko ng mga sandaling iyon o ano man. Ito na siguro ang epekto ng panonood ko ng mga wild BB-Douga ng Japan.

Nalito ako. Nataranta. May naalala akong senaryo na hindi ko maaaring ihalakhak habang nasa jeepney. At dahil nakalimutan ko o hindi ko alam kung ilulunok ko ba ang ininom na chocolate milk, doon na lang ako nagrebolusyon. Hindi ko nagawang i-kontrol ang sarili. Naisabog ko ang ininom na chocolate milk sa magandang chika saka humalakhak ng wagas.

Napahinto ako nang mapasigaw siya. Hindi ko alam kung tatawa ako o ano man, lalo na nang makita kong isinabog ko pa pala ang chocolate milk sa mala-bundok nitong dibdib, sa suot nitong puting uniporme pa ng Nursing. Nabigla naman ang lahat ng pasahero. Walang pakialam ang truper. Lahat sila, nakatingin na sa akin.

This is shit! Hindi ko alam kung ano ang gagawin.

Ano, BB-Douga pa-more, more, more!

2 comments:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^