Friday, June 17, 2016

Ang Dalawang Vu

Déjà Vu
"Naulit na 'to!"

"Ano po iyon?"

"Ang senaryong ito. Naulit na ito!"

"Sir, ngayon lang po tayo nagkita at nagkausap kaya malabo pong naulit na ang senaryong ito."

"Hindi eh. Naulit na talaga. Naulit!"

"Naku, Sir, baka nararanasan niyo po ngayon ang déjà vu."

"Hala, pati ang salitang iyan! Narinig ko na sa iyo noon pa. Nangyari na ulit! Ahahaha!!!"

"Ha?! I-imposible! Aha... ahaha... ahahaha!!!"

"Ahahaha!!! Pati iyang pagtawa mo, nangyari ulit! Nakakatawa!!! Ahahaha!!!"

"Ahahaha!!!"

"Ngiyahahaha!!!"

"PWAHAHAHA!!!"

"BWAHAHAHA!!!

- - - - -

Jamais Vu
"Teka, anong ginagawa ko dito???"

Rush hour. Saglit pa siyang napahinto sa gate ng campus. Tahimik. Nagtataka. Sa loob ng apat na taon, ngayon niya lang ito napansin at naramdaman.

"Bakit ako nandito???" bulong nito sa sarili. "Hindi ito ang eskuwelahan ko!"

Saglit siyang nataranta. Hindi niya makilala ang mga kaklaseng tumatawag sa kanya. Pinagmamadali ito pero hindi niya pinapansin. Wala siya sa sarili. Hanggang sa napahinto ito sa pag-alis nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa isang kaklase. Doon siya parang natauhan.

"Late na tayo!!!"

Doon niya napagtantong wala na pala siya sa dati nitong eskuwelahan. Akala niya, tulad pa rin ito ng dati.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^