Wednesday, August 31, 2016

Miss Na Kita

Nagkatagpo tayo sa syudad ng hindi sinasadya, pero wala kang pakialam sa akin.

Ilang beses na akong nagpapapansin sa iyo noong nagkita tayong dalawa pero nainis ako nang magbulag-bulagan ka din tulad ng ginagawa ko. Napa-'uy' ka pa nga nang magkasalubong tayo. Alam mong 'ako' ang nakita mo. Papansinin mo na sana ako pero hindi mo itinuloy. Huwag mong ikaila, kilala kita.

Nahihiya kasi ako na kausapin ka kaya nagkunwari akong hindi kita napansin. Ang gusto ko, ikaw ang unang babati sa akin. Ganoon ka naman noon kung hindi ka lang nahawa sa ugali ng mga gago mong kaibigan kaya nadismaya ako sa iyo. At nasaktan.

Matagal na kitang gustong makita, alam mo ba iyon? Sabik ako sa iyo. Naroon ang mga pagkakataong gusto na kitang lapitan noon para mangumusta pero lumalayo ka. Hindi ko alam kung sinasadya mo iyon o hindi. Pero sayang lang kasi hindi ko man lang nasabi sa iyo na gusto ko nang bumalik ka sa akin. Miss na kita. Miss na miss na kita. Sobra.

Hindi na ako umasang mapapansin mo pa ako dahil mukhang ayaw mo na nga. Masaya na akong nakita kitang muli. Hahabulin na sana kita pero biglang kumapit sa bisig mo ang bago mong mahal.

Aray.

Sakit.

Di bale, ayos lang ako. Masaya na akong muli kitang nakita... after 5 years! Hehe...

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^