Friday, September 30, 2016

Langaw

"Puwede po bang humiram sa inyo ng pera? Pangako ko pong babalik din ito sa susunod na Linggo. Gipit na po kasi ako at wala pong natira kahit isang barya. Sa ngayon, hindi po ako mabibigyan ng amo ko ng sahod dahil sa Sabado pa ang kanyang balik mula sa ibang bansa. Tulungan niyo po ako, kababayan..."

Hindi siya tinablan ng pagmamakaawa ko. Nagbingi-bingian pa nga yata sa maingay kong sikmurang walang laman. Ang isang binatang banyagang may-ari ng bahay, nakatingin sa amin, nagtataka siguro kung bakit maluha-luha akong nakikipag-usap sa kababayan kong ipinagtabuyan ako, hindi inabutan ng tulong, at pinagsarhan pa ng pinto.

Putang ina mo kababayan, kako sa sarili. Wala siyang malasakit sa kapwa kababayan. Naging boyfriend lang niya ang anak ng kanyang amo, feeling rich na siya samantalang pareho lang kaming tagakuskos lang ng kasuka-suka nilang inidoro. Mukha siyang langaw sa ibabaw ng kalabaw. Buwisit!

1 comment:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^