Saturday, February 25, 2017

Masarap Si Teacher

Nakita naming lahat na sa sobrang gigil ni teacher kay Gerald ay hinalikan niya ito ng labi sa labi. Nabigla kaming lahat at naghalakhakan. Paano naman kasi, lumipat ang makapal na lipstick ni teacher sa labi ni Gerald, na agad naman niya itong pinunasan gamit ang kanyang polo.

Masasabi kong masuwerte si Gerald dahil hinalikan siya ng isang maganda, matangkad, at sexy na teacher namin sa Kinder. Kahit si daddy, pinagnanasahan niya si teacher sa sobra nitong ganda.

Maaaring nakakatawa para sa pananaw naming mga bata ang nangyari pero nang maikuwento ko ito kay daddy at sa iba pa niyang kaibigan, pinapalakpakan lang nila si Gerald. Sabagay, hindi maitatangging guwapo at matalino si Gerald. Inggit ako. Manang-mana sa tatay niyang sikat na aktor.

"Halikan mo rin!" pagkukunsinti ni daddy... na ginawa ko nga. Labi sa labi, pero kaming dalawa lang sa classroom. At paglabas, bagamat masakit ang malakas niyang sampal sa mukha ko, ay tuwang-tuwa ako. Pakiramdam ko, parang niregaluhan ako ni daddy ng isang malaking robot para sa birthday ko.

Masarap palang halikan si teacher. Maganda at sexy pa!

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^