Saturday, July 16, 2016

Kalo

Masaya kaming naglalakad pauwi ng asawa ko galing sa Moske. Tuwang-tuwa ang nag-iisa naming anak na babae habang nakasalabay ito sa likuran ng asawa ko. Mula naman sa maliit kong bag, kinuha ko ang kalo ng aking asawa saka inilagay sa kanyang ulo.

Masayang masaya kaming tatlo pero naputol ito sa pagdating ng tatlong armadong lalake. Hinila nila ang asawa ko at dinala sa gitna ng kalsada. Napasigaw ako. Nagtakbuhan ang ibang tao. At mahigpit na nakayakap sa akin ang anak ko na matindi ang takot.

Pinaluhod nila ang asawa kong walang laban matapos bigyan ng bugbog at tadyak. Habang nakaluhod, itinutok ng isang lalake ang baril sa ulo ng asawa ko. Mayroon itong ipinapaamin pero ang tanging sagot lang ng asawa ko ay 'wala kaming kinalaman doon.'

Nakikiusap ako na huwag itong paputukin hanggang sa tumakbo ang anak kong babae at yumakap ng mahigpit sa kanyang amang nakatumba, duguan, at wala nang buhay.

2 comments:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^