Tuesday, October 1, 2013

Introduction

Mula nang una ko siyang makita na pumasok sa klase, wala na akong ibang inisip kundi ang malaman ang kanyang pangalan. Sabihin na nating na-love at first sight ako sa kanya.

Lalapitan ko sana siya sa kanyang puwesto nang biglang dumating si teacher. Mula sa magulong klase ay bigla itong naging pormal. Tahimik na ang lahat.

Bilang pambungad, sinabi ni teacher ang kanyang pangalan, kung saan siya nakatira, edad, at subject na kanyang tinuturo.

"Now its time to introduce yourself here in front, class," nakangiting sinabi ni teacher.

Ayos! ... dahil makikilala't malalaman ko na kung sino siya!

Marami-rami pang kaklase ang nagpakilala ng kanilang pangalan hanggang sa dumating na nga ang kanyang pagkakataon upang ipakilala ang sarili.

Binanggit niya ang kanyang pangalan na parang isang magandang musika para sa pandinig ko, ang kanyang edad na hindi nalalayo sa akin, at lugar kung saan ito nakatira. Sayang, malayo ang bahay nila sa amin!

Nagbanggaan ang aming mga tingin saka ko siya nginitian.

Nginitian niya rin ako pabalik.

Maraming salamat sa introduction dahil nalaman ko ang kanyang pangalan.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^