Wednesday, October 9, 2013

Music Trip

Nakaupo ako noon sa klase. Walang magawa. Maingay ang buong paligid. May mga kaklaseng nagtatawanan at nagdadaldalan samantalang ako, walang kausap.

Kinuha ko ang panulat at papel saka ako nagsulat ng journal. Nyeta, hindi ako makapagsulat nang maayos. Magulo ang buong klase.

A walking destructions.

Hindi ko magawa ang gusto kong gawin. Kahit bulong lang ng katabi ay dinig na dinig ko. Nakakairita!

"Hoy!" napahinto ako sa pagsusulat na siyang pilit kong inatupag dahil wala talagang magawa.

"Mahilig ka ba sa music?" tanong niya.

"Oo," kahit ang totoo ay hindi dahil ayoko ng music. Ayoko ng maingay. Pero si crush ito, hindi puwedeng tumanggi!

"Good! Let's have a music trip!" alok niya na siya kong tinanggap... kahit hindi ako music lover.

Kumabog ang dibdib ko, hindi alam ang gagawin.

Isinalpak niya ang earphone sa akin saka nakinig ng music.Pero ako, lihim akong kinikilig habang katabi ko siya.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^