Sunday, January 25, 2015

Narra

Unang araw ng klase, kinakabahan ako.

Basta na lang akong napahinto sa daan nang mabangga ako ng isang lalakeng tumatakbo.

Nainis ako pero hindi ko na siya pinansin. Kinuha ko na lang ang mga gamit ko na nangalaglag sa lupa pero yung isang libro na nabitawan ko, inaabot na sa akin.

"Pasensya ka na," sabi niya.

Kinuha ko ang libro saka ako napatingin sa kanya matapos iangat ang tingin. At sa mga sandaling iyon, napahinto ako. Tumingin sa kanyang mga matang pumantay sa paningin ko saka siya ngumiti. May isang bagay ang kumislap sa kanyang mga mata na nagpapintig ng puso ko at hindi ko alam kung bakit ako nagmistulang bato.

"M-may bulaklak ka ng Narra sa buhok mo."

Nabigla ako. Lumapit siya sa akin saka niya tinanggal ang bulaklak ng Narra sa ulo ko.

"Ikaw din," ibinigay ko rin sa kanya ang nahulog na bulaklak mula sa itaas ng punong naglililim sa akin.

Nagpalitan kami ng bulaklak saka gumuhit sa mga labi ang matatamis na ngiti.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^