Friday, April 29, 2016

Kapangalan

Kasalukuyan akong nag-eencode ng mga pangalan ng mga elementary student nang makita ko ang pangalan mo sa listahan. Kapangalan mo lang naman ito, at hindi naman talaga ikaw.

Matagal na kitang kinalimutan. At mabuti na din ang lagay ko mula sa masalimuot nating paghihiwalay na hindi ko matanggap. Pero sa mga sandaling iyon, bigla kitang naalala, at na-miss.

Kumusta ka na kaya ngayon? Malamang, masaya ka na sa kasalukuyan mong sinasamahan matapos mo akong iwanan para sa kanya. Aba, dapat lang naman. Dahil sa ating dalawa, ako lang ang may karapatang lumungkot habang nagsasama kayong dalawa sa kung nasaan man kayo ngayon. Inaamin ko na hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na magbabalik ka sa akin balang araw.

Kinopya ko ang pangalan ng estudyanteng kapangalan mo saka inencode sa Spreedsheet. Doon ko napagtanto na hindi ka na pala magbabalik pa sa akin kahit kailan.

Ngumiti ako. Pilit nga lang.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^