Wednesday, April 13, 2016

Tarpo

Panahon ng kampanya.

Kasalukuyan akong nananghalian sa isang karinderya. Para sa akin, masasabi kong best karinderya ito na nasa tapat lamang ng pamantasan. Lahat ng mga mag-aaral at propesor ay dito din kumakain. Malakas din ang benta nito at hindi nauubusan ng kostomer mula umaga hanggang gabi.

Naroon ako ng mga sandaling iyon nang dumating si Mr. Congressman. Di napigilang magtilian ng mga kadalagahan dahil napakaguwapo talaga nito na pinapangarap ng bawat kababaihan.

Naroon siya at kinausap ang may-ari ng karinderya na isabit ang kanyang tarpo sa harap ng karinderya kapalit ang isang malaking halaga ng salapi bilang kabayaran na agad naman nitong pinahintulutan.

Pagkatalikod ni Mr. Congressman ay may ichinismis ang may-ari ng karinderya na agad kumalat at naging usap-usapan ng madla. Kabit daw ni Mr. Congressman ang sexy at magandang babae na kasama niya sa karinderya noong araw na iyon... na hindi naman pala totoo!

Nabahiran ng dumi ang pangalan ng Congressman at ito ay nanahimik. Ang huling sabi, gumagawa na daw sila ng paraan para malutas ang kasong ito alang-alang sa papalapit na eleksyon.

Kinabukasan, nadatnan kong nakasara ang karinderya. Sa halip na tarpo ng kampanya ni Mr. Congressman ang nakapaskil, makikitang nakasabit sa harap nito ang malaking litrato ng may-ari ng karinderya na may mga mensaheng naghahanap ng hustisya para sa kanyang pagkamatay.

2 comments:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^