Monday, February 6, 2017

Mantika

MantikaIniatras mo ang wedding proposal mo sa akin nang malaman mong hindi ako marunong magluto. Sabi mo, hindi ko kayang ipagluto ka, at ng magiging pamilya natin, ng masasarap na pagkain, di tulad ng ex mong mahal mo pa rin kahit tayong dalawa na ang magkarelasyon.

Napakababaw na dahilan iyon upang iwanan mo ako at bumalik ka sa kanya. Hindi ko iyon matanggap. Sobrang sakit.

Sa sobrang sama ng loob, pumunta ako sa kusina at nagluto. Muli kong sinariwa ang lahat ng masasakit na sinabi mo sa akin habang ginigisa ko ang malalaman mong karne sa sarili mong mantika, upang gawing sopas, para sa kaibigan kong si ex mong nagtatanong sa akin kung nasaan ka na.

1 comment:

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^